Rotary je ena največjih in najvplivnejših humanitarnih organizacij na svetu, ki od svojih članov pričakuje odlično poklicno delo, osebno integriteto, odprtost in pripravljenost za delovanje v korist skupnosti. Člani so vodilni predstavniki poslovnega in poklicnega sveta, ki svoje izkušnje in sposobnosti namenjajo izboljšanju razmer v svojem bližnjem okolju. Predstavljajo združenje svobodnih ljudi brez predsodkov glede vere, rase, narodnosti in političnih strank.

Rotary je mednarodna organizacija, ki temelji na načelih prijateljstva ljudi različnih poklicev in poslovnega udejstvovanja, ki so predani humanitarni miselnosti, se zavzemajo za visoka etična načela v poklicnem in zasebnem življenju in širijo dobro voljo ter razumevanje med ljudmi po vsem svetu.

Rotary in rotarijsko prijateljstvo predstavljajo skupnost s skupnimi vrednotami in osebno integriteto, ki ustvarjajo spremembe in priložnosti na bolje za mnoge ljudi.

Po statutu Rotary International traja rotarijsko leto od 1. julija, do 30. junija naslednjega koledarskega leta. Vodstvo in organi kluba se menjajo z vsakim začetkom novega rotarijskega leta, volijo pa se na volilni skupščini v mesecu decembru za naslednje rotarijsko leto.

Pomemben del dejavnosti Rotary kluba Kočevje je promocija našega kraja, navezovanje stikov z različnimi institucijami in druženje z Rotary klubi izven domačih meja.

Fundacija omogoča nadarjenim dijakom in študentom, ki so uspešni tudi na izven študijskih dejavnostih, moralno in finančno pomoč pri študiju, pri izvedbi raziskovalnih in pilotskih projektov ter pri projektih medkulturnega dialoga.