Kaj je Rotary?

Rotary je mednarodna organizacija, ki temelji na načelih prijateljstva ljudi različnih poklicev in poslovnega udejstvovanja, ki so predani humanitarni miselnosti, se zavzemajo za visoka etična načela v poklicnem in zasebnem življenju in širijo dobro voljo ter razumevanje med ljudmi po vsem svetu.

Nosilci ideje so Rotary klubi in tvorijo temelj rotarijskega delovanja. V klubih se prijateljsko srečujejo osebe enakih pogledov, ki na svojih področjih uresničujejo rotarijsko miselnost in rotarijska načela. Združeni so v okrožja – distrikte, distrikti pa so med seboj povezani v Rotary International s sedežem v mestu Evanstone, Illionis, ZDA. Rotary se nenehno razvija ter prilagaja potrebam sodobnega sveta.

ZGODOVINA ROTARIJA

Rotary je bil ustanovljen 23. februarja 1905 v mestu Chicago v Združenih državah Amerike. Ustanovitelj Rotaryja je bil odvetnik Paul P. Harris, ki je želel ustvariti organizacijo, v kateri bi se poslovni ljudje različnih poklicev redno srečevali, izmenjevali ideje ter se družili.

Harris je skupaj s tremi prijatelji, trgovcem Silvestrom Schielejem, rudarskim inženirjem Gustavom Loehrjem in konfekcionarjem Hiramom Shoreyjem, začel redna srečanja, ki so postala osnova za prvi Rotary klub. Klub je dobil ime “Rotary” zaradi prakse, da so se sestanki odvijali rotacijsko pri vsakem od članov, za simbol pa so izbrali kolo, ki predstavlja civilizacijo in gibanje. Kolo je dobilo današnjo obliko leta 1922.

Cilj prvih rotarijcev je bil izgraditi profesionalno in družbeno mrežo, ki bi služila kot platforma za medsebojno pomoč, izmenjavo poslovnih idej ter izvajanje dobrodelnih dejavnosti v lokalni skupnosti.

Rotary se je kmalu razširil zunaj Chicaga, z ustanovitvijo Rotary klubov v drugih mestih v ZDA. Leta 1910 je bil ustanovljen prvi mednarodni Rotary klub v Winnipegu v Kanadi, kar je pomenilo začetek globalne širitve organizacije.

Danes Rotary International združuje več kot 1,4 milijona članov v preko 46.000 klubih, ki delujejo v preko 200 državah po vsem svetu. Organizacija se je razvila v mednarodno priznano skupnost za dobrodelne in humanitarne dejavnosti, ki se osredotoča na spodbujanje k miru, uspešnosti v poklicu in izvajanju projektov za izboljšanje življenja v skupnosti.

Rotary je bil ustanovljen 23. februarja 1905 v mestu Chicago v Združenih državah Amerike. Ustanovitelj Rotaryja je bil odvetnik Paul P. Harris, ki je želel ustvariti organizacijo, v kateri bi se poslovni ljudje različnih poklicev redno srečevali, izmenjevali ideje ter se družili.

Harris je skupaj s tremi prijatelji, trgovcem Silvestrom Schielejem, rudarskim inženirjem Gustavom Loehrjem in konfekcionarjem Hiramom Shoreyjem, začel redna srečanja, ki so postala osnova za prvi Rotary klub. Klub je dobil ime “Rotary” zaradi prakse, da so se sestanki odvijali rotacijsko pri vsakem od članov, za simbol pa so izbrali kolo, ki predstavlja civilizacijo in gibanje. Kolo je dobilo današnjo obliko leta 1922.

Cilj prvih rotarijcev je bil izgraditi profesionalno in družbeno mrežo, ki bi služila kot platforma za medsebojno pomoč, izmenjavo poslovnih idej ter izvajanje dobrodelnih dejavnosti v lokalni skupnosti.

Rotary se je kmalu razširil zunaj Chicaga, z ustanovitvijo Rotary klubov v drugih mestih v ZDA. Leta 1910 je bil ustanovljen prvi mednarodni Rotary klub v Winnipegu v Kanadi, kar je pomenilo začetek globalne širitve organizacije.

Danes Rotary International združuje več kot 1,4 milijona članov v preko 46.000 klubih, ki delujejo v preko 200 državah po vsem svetu. Organizacija se je razvila v mednarodno priznano skupnost za dobrodelne in humanitarne dejavnosti, ki se osredotoča na spodbujanje k miru, uspešnosti v poklicu in izvajanju projektov za izboljšanje življenja v skupnosti.

Vrednote Rotarija

Rotary vse od svojih začetkov do danes sloni na naslednjih vrednotah:

DOBRODELNOST

PRIJATELJSTVO

TOLERANCA

INTEGRITETA

VODENJE

DOBRODELNOST

PRIJATELJSTVO

TOLERANCA

INTEGRITETA

VODENJE

To so vrednote, ki izgrajujejo lik rotarijca. Po teh vrednotah se ravnamo in jih uvajamo v skupnosti, kjer živimo.

ŠTIRI ROTARIJSKA VPRAŠANJA

Predsednik Rotary International 1954-1955, Herb Taylor, je uvedel tudi tako imenovani preizkus štirih vprašanj, s katerimi rotarijci vsakokrat preverjajo svoje delo:

1. ALI JE
RES?

2. ALI JE
POŠTENO DO VSEH?

3. ALI BO
SPODBUJALO PRIJATELJSTVO IN DOBRO VOLJO?

4. ALI BO
V DOBROBIT VSEH UDELEŽENCEV?

1. ALI JE RES?

2. ALI JE POŠTENO DO VSEH?

3. ALI BO SPODBUJALO PRIJATELJSTVO IN DOBRO VOLJO?

4. ALI BO V DOBROBIT
VSEH UDELEŽENCEV?

1. ALI JE RES?

2. ALI JE POŠTENO DO VSEH?

3. ALI BO SPODBUJALO PRIJATELJSTVO IN DOBRO VOLJO?

4. ALI BO V DOBROBIT
VSEH UDELEŽENCEV?