Člani Rotary kluba Kočevje

Po statutu Rotary International traja rotarijsko leto od 1. julija, do 30. junija naslednjega koledarskega leta. Vodstvo in organi kluba se menjajo z vsakim začetkom novega rotarijskega leta, volijo pa se na volilni skupščini v mesecu decembru za naslednje rotarijsko leto.

Upravni odbor 2023 - 2024

Alojz Ivančič

Predsednik

Franci Rupnik

Prihodnji predsednik

Konrad Lampe

Bivši predsednik

Konrad Lampe

Tajnik

Marko Kocjančič

Zakladnik

Bojan Briški

Klubski mojster

Nadzorni odbor 2023 - 2024

Marija Štajduhar

Predsednica

Andreja Rako

Članica

Miran Osterman

Član

odbori 2023 - 2024

ODBOR ZA
STIKE Z JAVNOSTJO

ODBOR ZA STIKE Z JAVNOSTJO

Uroš Novak

ODBOR ZA
FUNDACIJE

ODBOR ZA FUNDACIJE

Uroš Novak

ODBOR ZA
MLADINSKO DEJAVNOST

Boštjan Pungaršek

ODBOR ZA
RAZVOJ IN ŠIRITEV ČLANSTVA

Branko Južnič

ODBOR ZA
MEDNARODNO DEJAVNOST

Leon Behin

Člani

Behin Leon

Član od leta 2009

Božič Dušan

Ustanovni član od leta 2001

Briški Bojan

Član od leta 2008

Ivančič Alojz

Ustanovni član od leta 2001

Južnič Branko

Član od leta 2004

Južnič Valentin

Član od leta 2009

Kocjančič Marko

Član od leta 2002

Lampe Konrad

Ustanovni član od leta 2001

Loparec Miran

Ustanovni član od leta 2001

Merhar Branko

Član od leta 2003

Novak Uroš

Ustanovni član od leta 2001

Oražem Miha

Član od leta 2021

Osterman Miran

Član od leta 2021

Pungaršek Boštjan

Član od leta 2020

Rako Andreja

Ustanovna članica od leta 2001

Rupnik Franci

Ustanovni član od leta 2001

Smola Janez

Član od leta 2013

Šega Zmagoslav

Član od leta 2011

Škulj Miran

Član od leta 2020

Štajduhar Marija

Članica od leta 2005

Vidmar Samo

član od leta 2003

Anderwald Karl

Častni član od leta 2004

Gril August

Častni član od leta 2017

Paul-Harris Fellow:

Franci Rupnik, Uroš Novak, Branko Merhar